Tevékenységünk

Sportegyesületek bértartást vállal (boxbérlés egyesületi tagságal lehetséges). Szeretettel fogadunk istállókba díjlovakat, hobby és természetesen de nem utolsó sorban reining, pleasur és hobby western lovakat.

Lovak képzése: Angol stilusban díjlovaglás és természetesen western stílusban folyik a farmon. Akik ebben segítenek nekünk Sándor Béla angolstílusban, Alessandro Roasio reining és Pál Ramona pleasur western stílusban. (Természetesen istállónkba külsős edzők is jöhetnek a tanítványokkal) Lovas utánpótlás nevelés, Versenyre felkészítés, Versenyeztetés, Kurzusok és versenyek szervezése

  

 

Lovarda házirend,  alapszabályzat

Állategészségügyi  feltételek

 • A Lovarda területére csak egészséges, féregtelenített, nem fertőző állapotban lévő, érvényes lóútlevéllel, érvényes oltási és egészségügyi igazolással rendelkező ló/lovak léphetnek be
 • Ha egy ló ellátása vagy kórházba szállítása szükséges és a tulajdonos vagy kijelölt képviselője nem érhető el, a lovarda üzemeltetője – mérlegelve és szem előtt tartva a ló jólétének biztosítását – saját belátása szerint elvégezheti, és járulékos költségeket a ló tulajdonosának kell megfizetnie. 
 • A lovak egészségi állapotáért a tulajdonos felelős. 

​Lovarda működési rendje

 • A lovarda 21 órától 7 óráig zárva tart, ezen időszak alatt a lovakat látogatni csak a telep vezetőjének külön engedélyével lehet.
 • A bértartott lovak etetése együttesen, azonos időpontban zajlik, melynek időpontjai: 6 óra, 12 óra és 17:30.
 • A boksz díj minden hónap 10. napjáig fizetendő, minden hó 15 napjától késedelmes fizetés esetén  5.000 Ft  / alkalom büntetést von maga után.
 •  A boksz díj minden megkezdett napra érvényes 00:00 órától 24:00 óráig
 • A bértartói, boksz bérlői viszony megszűnését, felmondását 14 nappal előre be kell jelenteni írásban.  Amennyiben a felmondás nem törtéik meg és nem bejelentett, távozás lép fel a bérleti, boksz díj fennmaradó része az egyesületet illeti meg mint ködbér.  
 • A lovak almozására és takarmányozására csak az erre csak a kijelölt személyzet jogosult. A bértartók és az egyesület tagjai kéréseikkel a telepvezetőhöz fordulhatnak. A lovardai szabályzat ezen, pontjának megszegése 5.000 Ft / alkalom büntetést vonhat maga után.
 • A nyergesben és az öltözőben takarmány és táplálék kiegészítő nem tárolható, az arra kijelölt helyen kizárólag zárt műanyag edényben, illetve rágcsálók elől elzárt tárolóban tartható.
 • Minden bértartó / lovas / lóápoló köteles ügyelni a Lovarda tisztaságára.
 • Minden bértartó / lovas / lóápoló köteles a patamosót használat után tisztán hátrahagyni. Ügyelni kell arra, hogy trágya ne kerüljön a csatornarendszerbe.
 • A bértartó a saját lován nem adhat órákat. Amennyiben hosszabb távollét, betegség vagy egyéb akadályoztatás miatt a bértartó lovát nem tudja mozgatni, a ló tréningben tartásáról a Lovarda vezetőjével köteles egyeztetni.
 • A bértartó vagy képviselője elérhetőségeit (mobil, munkahelyi elérhetőség, lakcím, e-mail, stb.) köteles írásban megadni a telepvezető felé. Ha a fentiekben változás áll be, arról mihamarabb, de max. 72 órán belül köteles írásos tájékoztatást adni a telepvezetőnek.
 • A bértartók edzést kizárólag a együtt működési, engedéllyel rendelkező edzőktől kérhetnek. Amennyiben a lovas vagy edzője nem rendelkezik a működési engedéllyel, a telepvezetővel szükséges egyeztetni. Együtt működési engedélyt a Lovarda vezetője adhat ki.

​Pályahasználati rend

 • Lovagláskor kobak viselése minden 18 év alatti lovas számára kötelező.
 • Lovat futószárazni, szabadon engedni, vagy szabadon jártatni a fedett lovardában csak indokolt esetben lehet.
 • A lovaglópályákon a jobb kezek találkoznak, mindig a magasabb jármodban közlekedő lovas halad kívül, az ugrómunkát végző lovas pedig elsőbbséget élvez mindenkivel szemben..
 • Rendezvények ideje alatt a Lovarda vezetősége a lovardai időbeosztás és pályahasználat módosításának jogát fenntartja.
 • A talaj minőségének megóvása érdekében:  minden lovasnak össze kell szednie lova trágyáját, legkésőbb a pálya igénybevételét követően.
 • A lovas pályára történő belépés előtt a bejönni szándékozó lovas “Helyet kérek!” kiáltással jelzi szándékát a bent lévőknek. A bent tartózkodó lovas “Szabad” válasza után léphet be biztonságosan a pályára. A lovarda elhagyásakor ugyanígy kell eljárni. 
 • A felüléshez, leszálláshoz, heveder meghúzásához, illetve bármilyen célú megálláshoz a kör közepe, illetve a pálya középvonala az ideális hely.
 • A lovasnak az előtte/mellette haladó lótól biztonságos, legalább egy lóhossznyi (2-2,5 méteres) távolságot kell tartania.
 • A lépésben lovagló, vagy pihenő lovasok a gyorsabb jármódokban közlekedők számára hagyják szabadon a járást.
 • A lovardában a pálca és sarkantyú használatára vonatkozólag a lovak jólétét minden körülmények között biztosítani kell. A lovardában tartózkodó lovasok a Magyar Lovas Szövetség idevonatkozó szabályait kötelesek betartani mind a rendezvények mind a hétköznapok alkalmával.

Biztonsági rendelkezések

 • A Lovarda területén dohányozni csak az erre kijelölt területeken szabad. Szabálysértés esetén a büntetés összege 5.000 Ft alkalom szabálysértési bírság róható ki.
 •  Lovagláskor kobak viselése minden 18 év alatti lovas számára kötelező. Szabálysértés esetén 10.000 Ft / alkalom szabálysértési bírság róható ki.
 • Tilos lovaglás, illetve futószárazás közben enni, rágógumizni, cukorkát szopogatni, illetve dohányozni.
 • Tilos lovat a pálya mellé (karámhoz, korláthoz) kikötni. Szabálysértés esetén első alkalommal a lovas figyelmeztetésben részesül, ezt követően 5.000 Ft / alkalom szabálysértési bírság róható ki.
 • Lovakat kikötni kizárólag arra alkalmas, szakadási ponttal rendelkező kötőfékkel szabad.
 • A Lovarda területén való tartózkodás illetve lovaglás saját felelősségre történik. A lovarda az esetleges sérülésekért felelősséget nem vállal.
 • A Lovarda területén történő baleset esetén a jelenlévők kötelesek értesíteni a telepvezetőt, valamint szükség esetén a Mentőket haladéktalanul értesíteni kell (Mentők telefonszáma: 104)
 • A lovakban, gépjárművekben, értéktárgyakban, személyekben, okozott károkért, sérülésekért, lopásért a lovarda üzemeltetője felelősséget nem vállal.

​Kutyák a lovarda területén

 • A Lovarda területén a kutyákat pórázon kell tartani. Szabálysértés 5.000 Ft / alkalom szabálysértési bírságot von maga után.
 • A kutyák a lovaglópályák területére csak  pórázon  léphetnek be. Szabálysértés 5.000 Ft / alkalom szabálysértési bírságot von maga után.
 • A kutyák után a kutyapiszok feltakarítása kötelező. Szabálysértés 5.000 Ft / alkalom szabálysértési bírságot von maga után.
 • A kutya által okozott esetleges károkért és balesetért a kutya gazdája anyagi felelősséggel is tartozik.

Gyerekek a lovardában

 •  A gyermekek a lovarda területén kizárólag nagykorú felügyelete mellett tartózkodhatnak.
 •  Tilos az istállókban, a lovaglópályákon, víztározónál illetve közelükben szaladgálni, ugrálni, hangoskodni.
 •  Gyermekek kizárólag a törvényes képviselő írásos hozzájárulásával ülhetnek lóra.

Felelősség

 • A  Lovarda területén való tartózkodás illetve lovaglás saját felelősségre történik. A lovarda az esetleges sérülésekért, balesetekért felelősséget nem vállal.
 • A nem rendeltetésszerű használatból fakadó károkért a egyesületi tag/ bértartó / bérlő / látogató anyagi felelősséggel tartozik, a javítási munkálatokat a Lovarda elvégzi és a egyesületi tag /bértartó / bérlő / látogató felé kiszámlázza.
 • Jogszabálysértés illetve bűncselekmény gyanúja esetén a Lovarda vezetője, illetve telepvezetője értesíti a hatóságokat.
 • A lovarda területén tárolt értéktárgyakért a lovarda semmiféle felelőséget nem vállal.